Bokningsvillkor

Via hemsidan kan du göra en bokningsförfrågan, denna förbinder dig inte till någonting. När du däremot bekräftat en bokning är det bindande. Följande gäller för en bekräftad bokning.

Vi arrangerar aktiviteten på en av er utvald plats. Vanligast är på ett kontor eller en konferensanläggning, ni står alltså för platsen och eventuell kostnad för den. Vi hjälper gärna till med val av plats, flera av aktiviteterna går även att anordna utomhus. Om det inte är i Uppsala tillkommer eventuella transportkostnader.

Det går att avboka en bokning avgiftsfritt minst 10 kalenderdagar innan genomförandet. Sker avbokning minst 48 timmar före tas en avbokningsavgift på 50% av aktivitetskostnaden ut. Vid avbokning med mindre än 48 timmar kvar debiteras hela aktivitetskostnaden.

COVID-19: Under pandemin har vi mer generösa ombokningsvillkor, ombokning till annat datum (som passar båda parter) kan ske kostnadsfritt senast 5 dagar innan genomförande. Vissa datum kan vara otillgängliga vid ombokning pga andra bokningar vi har.

Vi fakturerar efter genomfört event med uppdaterat deltagarantal. Däremot kan deltagarantalet aldrig minska med mer än 5% från ursprunglig bokning/senaste deltagaruppdatering(kan göras senast 10 kalenderdagar före genomförande). Fakturan har betalningsvillkor 30 dagar och vid påminnelse tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr samt 12% dröjsmålsränta.

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som EttEvent inte råder över och som förhindrar EttEvent att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar EttEvent från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

PRISER

Alla priser anges exkl. moms.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som gäller i hela EU sedan 25/5 2018. Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida. En viktig del i den nya lagstiftningen är individens möjlighet att kontrollera sin egen persondata.

Denna policy kan komma att uppdateras i framtiden. Om förändringarna påverkar dig kommer vi att informera dig här.

BOKNINGSFÖRFRÅGAN

När du skickar in en bokningsförfrågan till EttEvent Uppsala AB ber vi dig läsa denna policy och ge ditt samtycke. Vi sparar den information du har angett för att kunna svara på din förfrågan. Vidare sparar vi ditt namn, företag och e-post för att underlätta efterföljande bokningar samt för att kunna kontakta dig med erbjudanden och information vi bedömer vara relevant för dig.

KONTAKTFORUMLÄR

När du skickar in en kontaktförfrågan till EttEvent Uppsala AB ber vi dig läsa denna policy och ge ditt samtycke. Vi sparar den information du har angett för att kunna svara på ditt meddelande. Vidare sparar vi ditt namn, företag och e-post för att underlätta efterföljande bokningar samt för att kunna kontakta dig med erbjudanden och information vi bedömer vara relevant för dig.

DATALAGRING

Vi sparar inte data längre än vad vi behöver. All data som sparas i statistikform avidentifieras när så är möjligt.

DATAKONTROLL

Du har rätt att utan kostnad begära att få ta del av den persondata vi har om dig. Du har även rätt att begära att uppgifterna korrigeras, kompletteras eller raderas från våra system.