Bokningsvillkor

Via hemsidan eller e-post kan du göra en bokningsförfrågan, denna förbinder dig inte till någonting. När du däremot bekräftat en bokning är det bindande. Följande gäller för en bekräftad bokning.

För bokningar 6-24 personer gäller:
Det går att avboka en bokning avgiftsfritt minst 7 kalenderdagar innan genomförandet. Sker avbokning med mindre än 7 kalenderdagar kvar, men minst 48 timmar före tas en avbokningsavgift på 50% av aktivitetskostnaden ut. Vid avbokning med mindre än 48 timmar kvar debiteras hela aktivitetskostnaden. 

Deltagarantalet kan uppdateras fram till 7 kalenderdagar innan bokningens genomförande. Vid uppdatering av deltagarantalet kan eventuella mängdrabatter och startavgifter komma att läggas till eller tas bort.

För bokningar för fler än 25 personer gäller:
Det går att avboka en bokning avgiftsfritt minst 14 kalenderdagar innan genomförandet. Sker avbokning med mindre än 14 kalenderdagar kvar, men minst 7 kalenderdagar före tas en avbokningsavgift på 50% av aktivitetskostnaden ut. Vid avbokning med mindre än 7 kalenderdagar kvar debiteras hela aktivitetskostnaden. 

Deltagarantalet kan uppdateras fram till 14 kalenderdagar innan bokningens genomförande. Mindre ändringar(10%) av deltagarantalet kan göras fram till 7 kalenderdagar innan. Vid uppdatering av deltagarantalet kan eventuella mängdrabatter och startavgifter komma att läggas till eller tas bort.

Allmänt (alla bokningar)

Vi arrangerar aktiviteten på en av er utvald plats. Vanligast är på ett kontor eller en konferensanläggning, ni står alltså för platsen och eventuell kostnad för den. Vi hjälper gärna till med val av plats, flera av aktiviteterna går även att anordna utomhus. Om det inte är i Uppsala tillkommer eventuella transportkostnader.

Vi fakturerar dagen innan aktiviteten enligt senast uppdaterade deltagarantal. Extra personer som tillkommer utöver detta debiteras 495 kr/person. Medveten skadegörelse av vår utrustning under aktiviteten debiteras skälig reparationskostnad. Fakturan har betalningsvillkor 30 dagar och vid påminnelse tillkommer en påminnelseavgift på 60kr samt 12% dröjsmålsränta. Vi kan skicka fakturan i pappersformat, PDF eller E-faktura.

Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet som EttEvent inte råder över och som förhindrar EttEvent att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter befriar EttEvent från fullgörelse av dess skyldigheter. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under tillfredsställande förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om det föreligger omständigheter som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

PRISER

Alla priser anges exkl. moms.

Minsta totala aktivitetskostnad för fysiskt aktivitet är 3995kr. Minsta totala aktivitetskostnad för digital aktivitet är 2495kr.

PERSONUPPGIFTSPOLICY

GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som gäller i hela EU sedan 25/5 2018. Läs mer om GDPR på Datainspektionens hemsida. En viktig del i den nya lagstiftningen är individens möjlighet att kontrollera sin egen persondata.

Denna policy kan komma att uppdateras i framtiden. Om förändringarna påverkar dig kommer vi att informera dig här.

BOKNINGSFÖRFRÅGAN

När du skickar in en bokningsförfrågan till EttEvent Uppsala AB ber vi dig läsa denna policy och ge ditt samtycke. Vi sparar den information du har angett för att kunna svara på din förfrågan. Vidare sparar vi ditt namn, företag och e-post för att underlätta efterföljande bokningar samt för att kunna kontakta dig med erbjudanden och information vi bedömer vara relevant för dig.

KONTAKTFORUMLÄR

När du skickar in en kontaktförfrågan till EttEvent Uppsala AB ber vi dig läsa denna policy och ge ditt samtycke. Vi sparar den information du har angett för att kunna svara på ditt meddelande. Vidare sparar vi ditt namn, företag och e-post för att underlätta efterföljande bokningar samt för att kunna kontakta dig med erbjudanden och information vi bedömer vara relevant för dig.

DATALAGRING

Vi sparar inte data längre än vad vi behöver. All data som sparas i statistikform avidentifieras när så är möjligt.

DATAKONTROLL

Du har rätt att utan kostnad begära att få ta del av den persondata vi har om dig. Du har även rätt att begära att uppgifterna korrigeras, kompletteras eller raderas från våra system.